آرشیو ماهانه: نوامبر 2018

ماستیت

ماستیت چه کسانی به این بیماری مبتلا می شوند؟ اگر در زمان شیردهی به عفونت پستانی دچار شدیم چه کنیم؟ علل عفونت پستانی چیست؟ عفونت پستان معادل ماستیت است و ترجمه دقیق تر آن التهاب پستان است زیرا عفونت الزاما در اثر میکروب است ولی التهاب به این معنی نیست و تشخیص اینکه این التهاب […]

read more »