آرشیو ماهانه: دسامبر 2018

غربالگری سرطان سینه

غربالگری سرطان سینه هدف از غربالگری جلوگیری از بیماری نیست هدف پیشگری به موقع از سرطان است که هنوز پیشرفت نکرده است. با غربالگری سرطان سینه می توان سرطان را قبل از اینکه همه جای اندام و بدن را درگیر کند، درمان را آغاز کرد. آیا همه سرطان های سینه نیاز به شیمی درمانی دارند؟ […]

read more »