سرطان سینه

سرطان سینه سرطان سینه یکی از سرطان های شایع در خانم ها می باشد که چیزی حدود 30 درصد سرطان های آنها را شامل می شود. متوسط سن ابتلا به سرطان سینه 50 سال می باشد که 12 سال نسبت به متوسط سن ابتلا در کشورهای دیگری توسعه یافته پایین تر می باشد و این […]

read more »
Call Now Button