تزریق فیلر

تزریق فیلر در تزریق فیلر، چین و چروک و خطوط موجود بر روی پوست، با مواد مخصوصی پر می شوند، به همین خاطر این تزریق، فیلر یا همان پر کننده نام دارد. تزریق فیلر، یکی از راه های زیبایی و البته درمانی است که به رفع چین و چروک، خطوط صورت و اسکارهای پوستی کمک […]

read more »
تماس با پزشک