غربالگری سرطان سینه

غربالگری سرطان سینه هدف از غربالگری جلوگیری از بیماری نیست هدف پیشگری به موقع از سرطان است که هنوز پیشرفت نکرده است. با غربالگری سرطان سینه می توان سرطان را قبل از اینکه همه جای اندام و بدن را درگیر کند، درمان را آغاز کرد. آیا همه سرطان های سینه نیاز به شیمی درمانی دارند؟ […]

read more »
تماس با پزشک