جراحی کوچک کردن سینه

جراحی کوچک کردن سینه اگر سینه های بزرگ و نامتناسب دارید که سبب درد گردن، کمر درد یا سایر علائم فیزیکی می شود، ممکن است بخواهید جراحی کوچک کردن سینه انجام دهید. اکثر زنانی که جراحی کوچک کردن سینه انجام داده اند، از نتایج آن بسیار راضی هستند. مردان نیز با شرایطی مشابه که در […]

read more »
تماس با پزشک