تزریق چربی به باسن

تزریق چربی به باسن همسو با تغییر المان های زیبایی انواع جراحی ها و تزریقات برای هر چه زیبا به نظر رسیدن رشد یافته است. جامعه امروز بیش از پیش  خود را نیازمند جراحی های تهاجمی و غیر تهاجمی زیبایی می داند. گرچه این گرایش نوعی خط بطلان کشیدن به مسائل زیبایی شناسی و اصول […]

read more »
تماس با پزشک