کیست سینه

نکته ای که باید به آن توجه کنید این است که کیست پستان با توده  و تومور متفاوت است و هر توده ای که در بافت سینه احساس می شود تومور نمی باشد. کیست ها در واقع کیسه های پر از مایع در باففت سینه هستند که اندازه های متفاوتی دارند و صرفا بزرگی یا […]

read more »
تماس با پزشک