ماستیت

ماستیت چه کسانی به این بیماری مبتلا می شوند؟ اگر در زمان شیردهی به عفونت پستانی دچار شدیم چه کنیم؟ علل عفونت پستانی چیست؟ عفونت پستان معادل ماستیت است و ترجمه دقیق تر آن التهاب پستان است زیرا عفونت الزاما در اثر میکروب است ولی التهاب به این معنی نیست و تشخیص اینکه این التهاب […]

read more »
تماس با پزشک