مراقبت بعد از تزریق چربی

تزریق چربی، همچنین به عنوان پیوند چربی یا انتقال چربی نیز شناخته می شود. این روش زیبایی  چربی را از مناطقی که چربی اضافی دارند به قسمت دیگری از بدن منتقل می کند. این کار عمدتاً برای پر کردن مناطق کمبود حجم و همچنین برای صاف کردن چین و چروک ها انجام می شود. کاربردهای […]

read more »