بیماری های پستان

بیماری های پستان در این مقاله می خواهیم به بیماری های پستانی نیازمند بررسی بپردازیم. خانم دکتر مریم شریفی، جراح ومتخصص سرطان سینه توصیه می نمایند که برای انجام جراحی پروتز سینه عجله نکنید زیرا انتخاب پروتز سینه مناسب برای انجام جراحی زیبایی سینه می توانید نقش خوبی را در نتیجه این جراحی در پی […]

read more »