دکتر مریم شریفی

متخصص و جراح پستان،سرطان و زیبایی
بورد تخصصی جراح دانشگاه علوم پزشکی تهران

متولد 1353 از تهران
فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی بابل
فارغ التحصیل مقطع تخصصی جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای بورد تخصصی با رتبه برتر از دانشگاه تهران
عضو پژوهشکده بیماریهای پستان دانشگاه علوم پزشکی تهران
جراح دانشگاه علوم پزشکی تهران
عضو جامعه جراحان ایران

در حال حاضر جراح دانشگاه علوم پزشکی تهران
دوره فلوشیپی جراحی پستان
عضو انجمن جراحان ایران
فعال در مرکز و پژوهشکده بیماریهای پستان تهران
عضو فعال پژوهشکده بیمارستان شریعتی تهران
فعال در مرکز بیماریهای پستان جهاد دانشگاهی تهران
گذراندن دوره های تکمیلی بیماری و جراحی های پستان

دکتر مریم شریفی
تماس با پزشک